Workshops / Trainingen

workshopWorkshops / Trainingen die al ontwikkeld zijn en vaak al meerdere keren gegeven, zullen we in het menu plaatsen. Daarnaast zijn er ook regelmatig ad-hoc vragen om een training / workshop te geven, naar aanleiding van vragen/ervaringen en behoeften van individuele aard.

Een aantal Workshops die al meerdere keren gegeven zijn en weer gegeven gaan worden, zijn op dit moment in een fase waarin ze herzien / bijgesteld /aangepast worden, zodat ze zo optimaal mogelijk gegeven kunnen worden. Waar mogelijk zal er bijvoorbeeld een audio opname van een bijeenkomst / meditatie bij geplaatst worden.

Na het volgen van een Workshop / Training is er altijd de mogelijkheid om binnen 2 weken na de Workshop nazorg te ontvangen ter ondersteuning. Deze nazorg kent de maximale tijd van 1 uur.

Mocht je naar aanleiding van het lezen van de website / blogs etc. het idee opvatten om mij eens een Workshop te laten verzorgen voor een besloten groep, al dan niet naar aanleiding van een bepaald onderwerp, neem dan gerust eens contact met mij op.