Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen geschieden uitsluitend á contant, tenzij uitdrukkelijk anders besproken.

 

  • Afmeldingen van afspraken binnen 24 uur voor de geplande afspraak, zullen worden verrekend op basis van 1 uur bestede tijd.
  • Wanneer er onduidelijkheden zijn is het verstandig om contact op te nemen en/of te onderhouden.
  • Met ingang van 1 oktober 2012 zal het BTW tarief van Overheidswege 21% bedragen.
  • Als u via internet bankiert, is het ook mogelijk ter plaatse het bedrag over te maken.
  • Bedrijven ontvangen achteraf een factuur met een betalingstermijn van 7 of 14 dagen als de dienst al is geleverd en er niet of deels contant is betaald. Wij hanteren de betalingstermijn uit de factuur.
  • Bedrijven ontvangen vooraf een factuur met een betalingstermijn van 14 tot 21 dagen als er een betaling moet plaatsvinden voorafgaande aan een traject / project en/of workshop/seminar/lezing als aanbetaling. Als er mondeling, met een schriftelijke bevestiging andere afspraken zijn gemaakt, gelden deze afspraken. Wij hanteren de betalingstermijn uit de factuur.
  • Wanneer de in de factuur genoemde betalingstermijn niet nagekomen is, volgt er een Herinnering, zonder kosten. Het kan altijd zijn dat de factuur aan uw aandacht is ontsnapt. In de meeste gevallen zullen wij eerst telefonisch met u in contact treden.
  • Als na de Herinnering het bedrag binnen de daarin genoemde betalingstermijn niet is voldaan, volgt een Aanmaning waarbij het openstaande bedrag plus € 25,- administratiekosten het nieuwe openstaande bedrag zal vormen.
  • Bij het uitblijven van betaling na de Aanmaning, zullen de betalingen uit handen worden gegeven. Alle kosten die daaruit voortkomen zijn voor rekening van de klant.

 

KvK nr.: 55464696  –  BTW nr.:NL.1760.66.160.B.03