Hooggevoeligheid

Wat is hooggevoeligheid eigenlijk?

Simpel weergegeven is hooggevoeligheid het innerlijke gevoelsleven dat geleefd wil worden. Wat geleefd wil worden, betekend niets meer of minder dan wat tot uitdrukking naar buiten gebracht wil worden om te leren om te gaan met de gevoeligheid die aanwezig is.
Hooggevoelig geeft eigenlijk ook aan dat je meer gevoelig bent dan een gemiddeld mens, althans zo uit het zich. Dat betekend dat je daarmee dus gevoeliger en/of vatbaarder bent voor prikkels / impulsen en signalen van buitenaf, maar tegelijk moeite hebben om daar mee om te gaan. Moeite om er mee om te gaan is eigenlijk onmacht. Je bent of voelt je niet bij machte om de situatie aan te kunnen, lees het is je eigenlijk allemaal te veel.

Hoezo leren omgaan met de hooggevoeligheid?

Het is net als een jong kind wat moet leren lopen, fietsen, omgaan met anderen en daarmee ook omgaan met zijn eigen gevoeligheid. De gevoeligheid heb je niet voor niets en daarmee loop je af en toe in vast in het leven. Als je alleen al kijkt naar de manier hoe je iets wilt zeggen of met situaties om wilt gaan. Vaak voel je onmacht, omdat je niet weet hoe je met voor jou moeilijke situaties in je gevoel wilt omgaan. Maar is dat gevoel van onmacht ook werkelijk volledig van jou of pik je de onmachtgevoelens van anderen op? En omdat je niet weet hoe je met de onmachtgevoelens van anderen kunt omgaan, voel jij je dus onmachtig. Het zegt dus niets over het feit dat je de situatie werkelijk niet aan zou kunnen.

Hoe herken je hooggevoeligheid?

Dit artikel over hooggevoeligheid omschrijft eigenlijk op simpele wijze wat het omvat. Hooggevoeligheid valt misschien te vatten in een aantal symptomen die herkent kunnen worden. Die kun je ook terugvinden op andere sites over hooggevoeligheid, maar wij willen de mens per situatie de gewenste ondersteuning geven die het nodig heeft.  Wij kijken naar wie je bent en waar je tegenaan loopt en bieden dat wat er nodig is. Als dat betekend dat je kind hooggevoelig / paranormaal is en vastloopt, maar je kunt hem / haar niet helpen, dan wordt het tijd om externe hulp  in te schakelen. Stel nu dat wij er naar kijken en constateren bijvoorbeeld dat het kind veel onmacht van jou als ouder oppikt. Wij zullen jullie beiden dan gaan helpen om er mee om te gaan, maar ook hoe jij jou kind het best mag en kan ondersteunen. Het is een proces van bewustwording, waar je naar mag handelen.

Wat valt er dan onder hooggevoeligheid?

Onder hooggevoeligheid vallen heel veel van de zogenaamde lastige verstoringen, zoals ADHD, allergieën, Borderline, Burnout, straatvrees etc. , maar ook paranormale gevoeligheid. Eigenlijk heeft het overgrote deel van de bevolking een grote mate van hooggevoeligheid, alleen dat wordt nog niet zo gezien of ervaren. Daar lopen ze door het leven vanzelf tegenaan.

Hoe kan ik de hooggevoeligheid zien in verhouding tot fysieke klachten?

De fysieke klachten die er zijn kun je zien als de symptomen die aangeven dat er iets op een ander vlak niet lekker zit. Vaak is dit op een geestelijk, emotioneel en sociaal vlak en we zullen hieronder uitleggen, hoe dat werkt.
Je bent als mens niet alleen maar een lichaam, maar een persoonlijkheid in een lichaam met een innerlijk gevoelsleven. Als er zich nu een situatie voordoet in het leven en we vinden het moeilijk om daar mee om te gaan, dan heeft eigenlijk de persoonlijkheid daar moeite mee, want die ervaart het eigenlijk allemaal.
De persoonlijkheid staat zowel in verbinding met het lichaam en aan de andere kant met het innerlijk gevoelsleven. De persoonlijkheid luistert wel naar het innerlijk gevoelsleven, maar kan zelf besluiten om het anders te doen. Dus het gevoel zegt dat je gerust die situatie die je zo moeilijk vind, kunt aangaan en de persoonlijkheid bepaalt zelfstandig om welke achterliggende reden dan ook om het anders te doen. Daardoor blokkeert / onderdrukt de persoonlijkheid  niet alleen het innerlijke gevoel, maar daarmee ook de vrije werking van het fysieke lichaam.
De reden waarom het blokkeert of onderdrukt wordt, kan komen door fysieke en geestelijke onderdrukking door iets of iemand anders en/of door jezelf komen. De oorsprong daarvan kan velerlei zijn, maar wel de moeite waard om op te lossen, zodat je krachtig kunt zijn vanuit je hooggevoeligheid en niet langer een slachtoffer van onmacht of wat dan ook.

 

Nu je weet of deze omschrijving op jou van toepassing is, willen wij je vragen om je leven werkelijk te gaan onderzoeken. Door onderzoek kom je in ieder geval verder, maar ben je dan ook bereid daar wat voor over te hebben? Wil jij je daar volledig voor gaan inzetten en wil je dan ook hoog op je innerlijke gevoel inzetten in plaats van op de buitenwereld gericht blijven?