Wim Bakker
Author Archives: Wim Bakker

Innerlijk Leiderschap

Ieder leven heeft een vorm van leiderschap nodig. In de directe zin om te ontvangen en een ander deel om te geven. Innerlijk moet het gevoel ontwikkelen en dat kan door het leven dat meezit of tegenzit. Een kwestie van welke pool is het sterkste of wordt het sterkste in stand gehouden en de uitkomst heeft daar dus ook enorm sterk mee te maken, lees voeling mee.

 

Innerlijk Leiderschap is eigenlijk leiderschap zoals je het wilt ontvangen, maar ook geven vanuit je innerlijk, vanuit je gevoelsleven. Maar wat is dat gevoelsleven dan. Is dat fysiek? Is dat persoonlijk of is dat geestelijk/mentaal of is dat ook op zielsniveau.

Dit is dus in feite een wezenlijke vraagstelling, waar je werkelijk mee verder kunt komen.

Being Spiritual or A Spiritual Being?

Je zou ook bijna kunnen zeggen “To be or Not to Be”, maar dat is uiteindelijk niet de stelling, terwijl het wel de nodige raakvlakken heeft.

Veel mensen zijn bezig in ontwikkeling op het spirituele pad, komen meer in hun gevoel met wat ze werkelijk willen. Gedurende dat soort processen die daaruit voortkomen en uiteindelijk dus ook uit het leven zelf, verlies je wel eens het overzicht in waar je het nu allemaal voor doet.